Od początku istnienia naszej firmy stosujemy wysokie standardy związane etyką zawodową doradców podatkowych i radców prawnych. Zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych naszych klientów stanowi fundamentalną zasadę naszej działalności. W tym celu wdrażamy i wykorzystujemy najnowsze technologie związane z ochroną danych. Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 30.000 EUR.