W ramach bieżącej obsługi naszych klientów, przygotowujemy i składamy w ich imieniu wszelkiego rodzaju zeznania i deklaracje podatkowe miesięczne, kwartalne i roczne (w tym PIT 4R, PIT 8B, PIT 11, PIT 36, PIT 37, PIT 38, VAT 7, CIT i inne).