Zakres usług w ramach naszej praktyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii obejmuje w szczególności:

  • opracowywanie i negocjowanie umów o stworzenie utworu z przeniesieniem praw autorskich, w szczególności umów o stworzenie oprogramowania komputerowego;
  • opracowywanie i negocjowanie umów licencyjnych i wydawniczych;
  • reprezentowanie klientów w sprawach sądowych o naruszenie praw ochronnych do znaków towarowych oraz naruszenie praw autorskich;
  • kompleksowe usługi w zakresie rejestracji oraz ochrony znaków towarowych (badanie zdolności rejestrowej, przygotowanie zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym i międzynarodowym;
  • opracowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (umowy, klauzule informacyjne i zgody, standardowe klauzule umowne, wymagana dokumentacja przetwarzania danych osobowych;
  • reprezentację klientów przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, w szczególności przy o rejestracji zbiorów danych osobowych, rejestracji administratora bezpieczeństwa informacji lub transferze danych osobowych do kraju trzeciego.