W ramach naszej praktyki kontraktowej oferujemy w szczególności:

  • przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów handlowych, w tym: umów sprzedaży, najmu, agencyjnych, dystrybucyjnych, franchisingu, joint-venture oraz towarzyszących im porozumień (o zachowaniu poufności, zakazie konkurencji i innych);
  • opiniowanie i weryfikację umów handlowych pod kątem ewentualnych ryzyk prawnych i biznesowych;
  • wsparcie prawne podczas negocjacji umów oraz nadzór nad ich wykonywaniem;
  • analizę ogólnych warunków i wzorów umów w obrocie konsumenckim pod kątem eliminowania klauzul abuzywnych;
  • doradztwo i reprezentację w postępowaniu sądowym w przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania umowy, w tym sporządzanie informacji oraz opinii prawnych;
  • doradztwo w zakresie zabezpieczenia roszczeń umownych, w tym ustanowienia zabezpieczeń w postaci: hipoteki, zastawu, weksla, gwarancji bankowej lub oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.