W ramach naszej praktyki doradztwa podatkowego oferujemy w szczególności:

  • przeprowadzanie audytu podatkowego;
  • udzielanie profesjonalnego wsparcia, konsultacje i porady, w tym w formie hotline;
  • reprezentowanie podatnika przed organami skarbowymi i sądem;
  • sporządzanie wyjaśnień i odwołań oraz skarg od decyzji organów skarbowych;
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych;
  • sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie okresowych przeglądów podatkowych;
  • optymalizacja podatkowa przekształceń kapitałowych;
  • sporządzanie opinii i wniosków o indywidualne interpretacje prawa podatkowego i prowadzenie postępowań w tym zakresie.