W ramach naszej praktyki postępowań podatkowych oferujemy w szczególności:

  • przygotowywanie strategii związanej z konkretnym postępowaniem podatkowym oraz kontrolnym;
  • sporządzenie pism procesowych, w szczególności odwołań, zażaleń, zastrzeżeń od decyzji, postanowień oraz protokołów z kontroli wydawanych przez organy podatkowe oraz skarbowe;
  • uczestnictwo oraz pomoc w czasie przesłuchań prowadzonych w ramach postępowań przez organy podatkowe oraz skarbowe;
  • reprezentacja i doradztwo w trakcie prowadzonych postępowań karno-skarbowych.