Zakres usług w ramach naszej praktyki sporów sądowych obejmuje w szczególności:

DORADZTWO NA ETAPIE PRZEDSĄDOWYM

 • analiza stanu faktycznego sprawy pod kątem szans procesowych w ewentualnym sporze sądowym;
 • ocena zasadność prowadzenia sprawy sądowej również z punktu widzenia zasadności ekonomicznej;
 • planowanie najbardziej optymalnej ścieżki postępowania w zakresie planowego postępowania sądowego;
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych (wezwania do zapłaty, kontakty z dłużnikami).

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH

 • w sprawach cywilnych i gospodarczych, w tym również przed Sądem Najwyższym,
  w postępowaniach upadłościowych (zgłaszanie wierzytelności oraz reprezentacja
  w sprawach ze sprzeciwu od listy wierzytelności);
 • w sporach z zakresu prawa spółek, w szczególności z zakresu zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
 • w sprawach realizacji i rozwiązywania umów;
 • w sprawach o ochronę dóbr osobistych;
 • w sprawach z zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej;
 • w postępowaniach karnych skarbowych;
 • w elektronicznych postępowaniach upominawczych;
 • w postępowaniach mediacyjnych;
 • w europejskich postępowaniach nakazowych;
 • w postępowaniach egzekucyjnych;

ODSZKODOWANIA

 • wypadki przy pracy;
 • szkoda na mieniu;
 • niesłuszny areszt;
 • wypadki komunikacyjne;
 • błędy lekarskie;
 • wywłaszczenia.