W ramach świadczenia na rzecz naszych klientów usług doradztwa prawnego współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi posiadającymi wieloletnie doświadczenie zdobyte w polskich i międzynarodowych kancelariach prawniczych.

Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę na wszystkich etapach prowadzenia działalności – od zawiązywania podmiotów gospodarczych poprzez bieżące doradztwo w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa oraz jego ewentualnych przekształceń, po zakończenie działalności. Zapewniamy im również wsparcie w dochodzeniu przeterminowanych roszczeń oraz podczas ewentualnych sporów z kontrahentami i organami administracji.

Wyróżnia nas to, że w ramach świadczenia usług prawnych zawsze dokładnie analizujemy aspekty podatkowe podejmowanych działań, które niejednokrotnie mają decydujący wpływ na strukturę planowanej transakcji jak również sposób i sekwencję podjęcia określonych czynności prawnych.

W ramach poszczególnych specjalizacji oferujemy wsparcie w negocjowaniu i opracowywaniu kontraktów handlowych, obsługę korporacyjną spółek handlowych, jak również kompleksowe doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej, obrotu nieruchomościami, prawa pracy oraz sporów sądowych.