W ramach prowadzonej działalności świadczymy pełny zakres usług księgowych dla przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji oraz osób fizycznych osiągających przychody z najmu. Świadczymy usługi w zakresie rachunkowości na rzecz klientów prowadzących księgi handlowe jak również dla tych, którzy stosują uproszczone metody księgowości, takie jak podatkowa książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa.

Klientom, którzy prowadza szeroką działalność związaną z koniecznością bieżącego dostępu do danych księgowych proponujemy współpracę opartą o internetowe, sprawdzone oprogramowanie Comarch ERP Optima, które pozwala na pełną integrację systemu pracującego u klienta (magazyn, fakturowanie, rozliczanie usług, rozrachunki, banki) z systemem prowadzonym w ramach naszej działalności. Pozwala to na pełny dostęp do bieżących danych księgowych. Oferujemy również inne rozwiązania oparte na prostym systemie fakturowania dostarczanym bezpłatnie, obejmującym możliwość importu danych księgowych do naszego systemu. W obu przypadkach wspomagamy wdrożenie odpowiedniego oprogramowania w przedsiębiorstwie klienta.

Pragniemy aby współpraca z nami była jak najmniej czasochłonna, dlatego też wdrażamy rozwiązania pozwalające na oszczędność czasu, poprzez wykorzystanie możliwości przesyłania drogą elektroniczną zeskanowanych dokumentów za pomocą platformy internetowej Saldeo.
Oferujemy również możliwość wykonywania innych czynności na rzecz klienta, takich jak wystawianie i wysyłanie faktur oraz innych dokumentów w jego imieniu. Na życzenie klienta wspieramy go również, we współpracy z doświadczonymi adwokatami i radcami prawnymi w procesie dochodzenia przeterminowanych wierzytelności.

PODMIOTOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OFERUJEMY W SZCZEGÓLNOŚCI:

  • prowadzenie ksiąg handlowych w oparciu o uzgodniony i dostosowany do potrzeb klienta plan kont oraz innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego;
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowej;
  • sporządzenia rachunków przepływów pieniężnych;
  • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
  • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej;
  • sporządzanie raportów na potrzeby rachunkowości zarządczej;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
  • doradztwo w zakresie polityki rachunkowości;

PODMIOTOM NIEPROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OFERUJEMY:

  • prowadzenie ewidencji dla celów najmu lokalu połączone z wystawianiem faktur i refaktur; posiadamy w tej dziedzinie długoletnie doświadczenie i wybieramy najkorzystniejsze formy opodatkowania.